OBSAH

Novinky

V Praze dne 17.5.2013 zasedal výbor

Zápis z ustavující schůze přípravného výboru občanského sdružení
Dne 17.5.2013 se sešel přípravný výbor, aby v souladu se zák. č.83/1990Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů připravil podmínky pro vznik občanského sdružení, které by mělo za cíl více...

Hledáme do kapely více...

Akce

Zde budou zveřejňovány akce, které se budou pořádat. Postřehy atd.. Více...

Dokumenty

Stanovy sdružení
Cíle sdružení
Ustavující zápis

Navigace

Byl
Stanislav Byl
(předseda)

Uskutečněné akce

Zde budou odkazy na články o uskutečněných akcích. Více...

Fotogalerie

Zde najdete odkazy na fotogalerie z akcí.
Více...

Vítejte na stránkách

Sdružení pro tradice národnostních menšin !!!

Cílem činnosti sdružení   v oblasti národnostních menšin je snaha:

-   poznat , zpřístupnit a uchovat  tradice, zvyky a způsoby života
-   o zapojení národnostních menšin do aktivního společenského života,
-   zvýšit motivaci  k sebeuplatnění prostřednictvím nejrůznějších aktivit a  vyššího vzdělání
-   o organizování vzdělávacích, zábavných a sportovních programů a aktivit a umožnit  vzájemné setkávání a předávání  zkušeností a poznatků
 -   o spolupráci s dalšími organizacemi a zájmovými skupinami

Početně nejsilněji je v naší společnosti zastoupena romská populace. Původní záměr společnosti o  asimilaci narazil  na vědomý i podvědomý  odpor Romů, kteří se nechtěli vzdát svých zvyků  a způsobu života, a který by vedl ke ztrátě vlastní či národnostní identity.  Nedostatečná znalost úředního jazyka  jim znemožňovala komunikaci, zapojení do veřejného života, do  zájmových aktivit, a jevila se základním problémem školní neúspěšnosti dětí v základních školách. Často právě z tohoto důvodu byly  dávány do škol zvláštních či speciálních. Neznalost jazyka a kultury majoritní společnosti, s tím související nízké sebevědomí,  byly příčnou i  horšího   pracovního  zařazení . Více...

Description of Picture.

Řekli o cikánské hudbě

Jejich hudba (myšleno hudba cikánská) Vás chytne za srdce. Je taková tesklivá a přitom veselá. Její tóny jakoby Vás nutily tancovat. Takto hodnotí cikánskou hudbu pan Zdeněk Veselý sám amatérský herec a ochotník, který přišel s myšlenkou na  založení sdružení pomáhajícího majoritní společnosti pochopit zvyky a chování menšin jako jeden z prvních. O rozvoji této myšlenky a jejím naplňování hovoří s předsedou sdružení panem Bylem. Čtěte dále...